प्रनेश गौतम

प्रदेशलाई उच्च अदालतबाट राहत:  चलचित्र राम्रो या नराम्रो भन्नु चरित्र हत्या हैन

पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै ' प्रत्यर्थी प्रतिवादीको समीक्षाको प्रस्तुतिको विषय जाहेरवालाद्वारा निर्मित चलचित्रको विषयमा आफूले चलचित्र हेरी सो को आधारमा समीक्षा गरी चलचित्रको यो यो पक्ष राम्रो रहेको र यो यो....