इन्टरनेट

इन्टरनेट स्पिडमा झेल्ली खेल : शुल्क लिने एक सय एमबीपीएसको, तर सुविधा दिने २० एमबीपीएस मात्रै

प्राधिकरणले अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्यो त्यो ग्राहकको राउटर २० एमबीपीएस क्षमता मात्रै धान्ने रहेछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले राउटरबारे जानकारी दिएको देखिएन। ‘इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले ग्राहकसँग भएको राउटरको क्षमता कति हो हेनुपर्ने थियो, त्यो....