सामाजिक सञ्जालको जालोमा बालबालिका, कसरी जोगाउने?

बालबालिका, किशोरकिशोरी, महिला, पुरुष, जेष्ठ नागरिक, जसले पनि सामाजिक सञ्जालको राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरूको महसुस वा अनुभव गरेका छन्। यसबाट अझ बालबालिका र किशोकिशोरहरू बढि....

विपदमा बालबालिकाको संरक्षण 

यसका अलावा हत्या, हिंसा, युद्ध, रासायनिक आक्रमण, दुर्घटना, प्रदुषण, जनावर आक्रमण आदि मानव निर्मित विपद् पनि मानव जीवनमा बेलाबेलामा आइनै रहन्छन्। यस्ता विपद्को समयमा बालबालिकाप्रति....